Program Faktura iBiznes - Startowa

Program Faktura iBiznes - Startowa

Program Faktura iBiznes - Startowa

Cena detal:
149,00 zł
Ceny dyskontowe
Ilość:

Faktura VAT iBiznes Startowa to najprostsza wersja programu do fakturowania przeznaczona dla Firm usługowych i handlowych. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktury VAT, paragony, rachunki.


Szybkie i łatwe wystawianie faktur, paragonów
Możliwość wystawienia faktury
Inteligentnie podpowiedzi i wyszukanie klienta
Funkcja szybkiego wystawienia rachunku - 3 ruchy
Zarządzanie dokumentami sprzedaży
Obsługa rabatów
Kontrola należności i bieżących rozliczeń z klientami
Obsługa płatności i zadłużenia
Zdefiniowanie własnych jednostek miary
Możliwość umieszczenia na rachunku własnego logo i
pieczątki firmy, dodanie stopki z własnym opisem i
uwagami pod treścią rachunku
Możliwość wysyłania mailem wiadomości do klienta nie
wychodząc z programu
Możliwość wysłania z programu wystawionej
faktury/rachunku/paragonu mailem
Zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, wybór
numeracji rocznej, lub miesięcznej, nieograniczona liczba
rejestrów
Export i import faktur, bazy klientów, kartotek towaru,
lub usługi( PDF, HTML, JPG, Open Office, Excel)
Możliwość późniejszej edycji wystawionych faktur
Rejestr sprzedaży VAT
Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą
wykresu
Analiza sprzedaży VAT z możliwością wyboru ( cała
sprzedaż, wybrany towar, wybrany klient za podany
okres rozliczeniowy )
Analiza obrotu sprzedaży VAT i rentowności w wybranym
okresie
Drukowanie dokumentu na wszystkich typach drukarek
laserowych i atramentowych
Kartoteka klientów
Kartoteka towarów i usług
Tworzenie archiwum (kopii bezpieczeństwa)