Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Cena detal:
639,00 zł
Ceny dyskontowe
Ilość:

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:
automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu
obrachunkowego,
zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa,
degresywna, jednorazowa),
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów
amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i
podatkowym dla środków trwałych i wartości
materialnych i prawnych,
uwzględnianie wartości przeszacowania środków
trwałych, sezonowości generowania odpisów
amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
zawieszenie amortyzacji środka trwałego
ewidencję środków trwałych będących w budowie,
przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek
trwały oraz miejsca jego użytkowania.