Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Cena detal:
2 250,00 zł
Ceny dyskontowe
Ilość:

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:
tworzenie okresów obrachunkowych
stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz
wykorzystanie funkcji grup kont,
księgowanie do jednego lub wielu dzienników
cząstkowych,
generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny
okres,
wykorzystanie schematów księgowych do
automatycznego księgowania wszystkich dokumentów
oraz deklaracji,
predekretację dokumentów,
prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk
deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie
deklaracji do systemu e-Deklaracji,
sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7
rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także
obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji
rocznych,
inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont
roku poprzedniego
oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są
fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy
ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych
modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub
dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
parowania ze sobą dekretów na kontach
rozrachunkowych,
generowanie automatycznych różnic kursowych i
kompensat w momencie rozliczania rozrachunków
tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy,
rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych
itd.